Oferta

OFERTA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych wychowanków z uwzględnieniem ich zróżnicowanych możliwości fizycznych i intelektualnych. Staramy się wspomagać naszych podopiecznych w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtować czynności intelektualne, które potrzebne im będą w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. Wspieramy ich ciekawość, aktywność i samodzielność, a także rozwijamy umiejętności społeczne, które są tak ważne dla zachowania poprawnych relacji dzieci z innymi dziećmi i dorosłymi. Wiele wysiłków wkładamy w wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Wprowadzamy naszych wychowanków w świat wartości estetycznych, uczymy wypowiadania się nie tylko słowami, ale także poprzez muzykę, sztuki plastyczne i małe formy teatralne. Kształtujemy ich poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy przedszkolnej i wspólnoty narodowej.

Na terenie przedszkola często goszczą teatrzyki, podczas których dzieci mają możliwość obejrzenia spektakli w wykonaniu prawdziwych aktorów. Corocznie organizujemy akcję promującą czytelnictwo i liczne konkursy dla naszych podopiecznych oraz ich rodziców. Kalendarz uroczystości w przedszkolu jest bardzo bogaty: obchodzimy Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Wspólnie z rodzicami i dziećmi spotykamy się na Wieczorze Opłatkowym czy Rodzinnym Pikniku, aby zaprezentować talenty i uzdolnienia dzieciaków. Dzieci spotykają się z zaproszonymi do przedszkola gośćmi: bibliotekarką, strażakiem, policjantem, twórcą ludowym. Współpracujemy ze szkołą podstawową, biblioteką, strażą pożarną, Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Smęgorzów.

W celu uatrakcyjnienia dzieciom czasu spędzanego w przedszkolu, oprócz spacerów i bliższych wycieczek, organizujemy warsztaty plenerowe, ogniska, zimą zabawy na śniegu, a także wyjazdy autokarowe.

W przedszkolu odbywają się zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne i logopedyczne w ramach udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzice w naszym przedszkolu są traktowani jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków. Głównym celem jest dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego oraz wspieranie rodziców w procesie wychowywania swoich podopiecznych. Wspólnie pomagamy dostrzegać dzieciom wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa. Dzięki zaangażowaniu rodziców w pracę na rzecz przedszkola razem skutecznie promujemy placówkę w środowisku lokalnym, a także poza nim.