INFORMACJE DLA RODZICÓW

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA PRZESZKOLA:

Opłata stała 1 zł/h po podstawie programowej za każdą rozpoczętą godzinę. -do 10 każdego miesiąca

Opłata żywieniowa- 2 posiłki- 4 zł, 3 posiłki- 5 zł -do 10 każdego miesiąca

UBEZPIECZENIENNW- dobrowolne Według wyboru rodziców!!!

PODRĘCZNIKI- płatne do 10.09.2020r.

6- latek- 129 zł    5- latek- 129 zł    4- latek- 88 zł    RELIGIA- 11zł

KADRA:

Dyrektor: Danuta Jakóbczak: 609076603

Nauczyciele: Halina Kowal, Agnieszka Pyzik, Agnieszka Sarnicka, Katarzyna Dziekan- Kozioł, Dorota Mikos, Anna Janiszewska- Dudek, ks. Bogdan Więcek

ORGANIZACJA PLACÓWKI:

Przedszkole jest czynne od godz. 7:30 do 15:00

7:30-8:00- dyżur

8:00-13:00- realizacja Podstawy Programowej

13:00-15:00- zajęcia realizowane po Podstawie Programowej

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski i religia: wtorek i czwartek 8:00-9:00

Zajęcia specjalistyczne:

Logopeda: poniedziałek

Pedagog: środa

Realizacja Podstawy Programowej odbywa się w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego” MAC

DOKUMENTY DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA:

DEKLARACJA Pobyt

oswiadczenia-rodzicow

Zgody i oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

 

Kochane dzieci, drodzy rodzice serdecznie witamy po przerwie wakacyjnej.

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego adaptacji dzieci w przedszkolu.

Szczególnie polecamy film rodzicom dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola.